Statuut chronische ziekte

Onder de vorige minister van sociale zaken en volksgezondheid, mevr. Onkelinx, is het statuut ‘chronische ziekte’ in voege getreden. Met dit statuut kan je enkele voordelen genieten:

derdebetalersregeling bij de arts en tandarts: je betaalt enkel nog het remgeld

– vermindering van het grensbedrag van uw persoonlijk aandeel in het kader van de maximumfactuur

Dit statuut wordt toegekend voor een periode van 2 jaar, maar patiënten met een zeldzame ziekte kunnen dit statuut krijgen voor een periode van 5 jaar. Pulmonale hypertensie is een erkende zeldzame ziekte, we raden dan ook al onze leden aan om dit attest in te dienen bij de mutualiteit. 

Wat moet je hiervoor doen?

Je vraagt aan je behandelende arts – specialist om het medisch getuigschrift chronische ziekte in te vullen en bezorgt dit aan je mutualiteit.

Meer info en overzicht van de voorwaarden:

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Mutualiteiten:

Christelijke mutualiteit

Bond Moyson

De voorzorg

Onafhankelijk ziekenfonds (OZ)