Algemene vergadering en verkiezing nieuw bestuur

Op 14 juni 2017 vond de algemene vergadering van onze vzw plaats in het UZ van Leuven. Op het programma stond:

  • De goedkeuring van de voorbije en toekomstige activiteiten (2016-2017)
  • De goedkeuring van het boekjaar 2016
  • De goedkeuring van de begroting voor 2017
  • Het ontslag en kwijting van de bestuurders
  • Het aanstellen van nieuwe bestuurders (4-jaarlijkse verkiezing)
  • Ontslag/aannemen van effectieve leden

We mogen terugblikken op alweer een fantastisch jaar binnen onze vereniging, met heel wat activiteiten door ons georganiseerd maar vooral ook veel acties die door anderen voor ons werden georganiseerd. Tijdens de voorbije twee jaar mochten we op heel wat giften en sponsoracties rekenen. Tijdens de algemene vergadering werd de beslissing genomen om het bedrag van 30.000€ (!), verzameld door velen onder jullie tijdens tal van mooie acties (Music For Life, Get Breathless Campagnes, kerstmarkten, enz enz…) te besteden aan wetenschappelijk onderzoek naar pulmonale hypertensie. Centjes die de onderzoekers heel goed kunnen gebruiken en ten goede komt aan alle patiënten. We houden jullie op de hoogte van de onderzoeken waar het budget naartoe gaat.

Dank aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen om tot dit mooi resultaat te komen! En aarzel niet om ons te contacteren als je een actie wil ondernemen.

Dit jaar stond ook de vierjaarlijkse (her)verkiezing van de bestuurders op het programma. Hendrik Ramaker, voorzitter van de vereniging tijdens de voorbije 4 jaar trekt zich terug, wij danken hem voor zijn jarenlange inzet in de vereniging!

Maar ook onze nieuwe ploeg staat klaar om de volgende 4 jaar pulmonale hypertensie en vooral de patiënten de aandacht te geven die ze verdienen!

vlnr: Wendy Vansteenkiste (ondervoorzitter), Erik Decoster (effectief lid), Kathleen De Noyette (effectief lid), Conny Verhoye (penningmeester), Roland Loose (secretaris), Wendy Vangertruyden (effectief lid), Wim Colle (voorzitter) en Anja Van Pellicom (effectief lid).