Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring werd opgemaakt conform de GDPR (AVG) voorschriften.

PH-vzw.be is de site van de Belgische Patiëntenverenging voor Pulmonale Hypertensie vzw (PH België)

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

PH-vzw.be kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van PH-vzw.be, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan PH-vzw.be verstrekt. PH-vzw.be kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw e-mailadres
  • Bericht

WAAROM PH-vzw.be GEGEVENS NODIG HEEFT

PH-vzw.be verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail te kunnen om zo uw vragen of opmerkingen te beantwoorden en hierbij een toelichting te kunnen bieden.

PH-vzw.be kan enkele keren per jaar een nieuwsbrief uitsturen naar zijn klanten. Deze hebben de kans om uit te schrijven.

HOE LANG PH-vzw.be GEGEVENS BEWAART

PH-vzw.be bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN

PH-vzw.be verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van PH-vzw.be worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. PH-vzw.be gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en werden en worden nooit aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

PH-vzw.be maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van PH-vzw.be bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan PH-vzw.be te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

PH-vzw.be heeft hier geen invloed op.

PH-vzw.be heeft Google geen toestemming gegeven om via PH-vzw.be verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

COOKIE’S

PH-vzw.be gebruikt eigen, functionele cookies om de site functioneel te maken. Daarnaast zijn er cookies van andere partijen, waaronder Google Ads, Google Analytics en sociale media.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@PH-vzw.be. PH-vzw.be zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

PH-vzw.be neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van PH-vzw.be maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door PH-vzw.be verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met PH-vzw.be op via info@PH-vzw.be.  www.PH-vzw.be is de website van PH-vzw.be.

PH-vzw.be is als volgt te bereiken:

Postadres: Kouter 6, 8211 Aartrijke
Nr vereniging: 154162001
Ondernemingsnr: BE 0475 321 180
RPR Gent, Afdeling Oostende
E-mailadres: info@PH-vzw.be