Nieuwe patiëntendag 'pulmonale hypertensie' UZ Leuven

2015_NieuwePatientendag_1

Op woensdag 09 september hield het team van Prof. Delcroix en het UZ Leuven een nieuwe patiëntendag, voor patiënten en familieleden die recentelijk de diagnose ‘Pulmonale Hypertensie’ kregen. Een veertigtal mensen, waarvan een 15-tal patiënten gingen in op de uitnodiging.

Prof. Delcroix gaf een presentatie over wat PH is en de laatste ontwikkelingen in de behandeling van PH. Evi Smeyers, studie verpleegkundige, gaf een toelichting over de praktische zaken rond PH en ziekenhuisopname in het UZ Leuven. Onze voorzitter, Hendrik Ramaker, lichtte vervolgens de werking van de patiëntenvereniging toe.

Na de lezingen werd iedereen ingedeeld volgens PH-type, voor een groepsgesprek.

Medewerkers Roland en Conny zorgden voor hapjes en drankjes en samen met medewerkers Kitty, Wim en Hendrik en het team van het UZ Leuven stonden zij ter beschikking voor de vragen en verhalen van de nieuwe patiënten.

De nieuwe patiëntendagen worden op geregelde tijdstippen georganiseerd. Voor meer info over volgende edities kan u altijd een mailtje sturen naar het secretariaat Pulmonale Hypertensie van het UZ Leuven: dilara.eren@uzleuven.be of 016 34 68 33

nieuwe patientendag pulmonale hypertensie