Bevraging M-Decreet (Oproep VPP)

VPPIs er voldoende ondersteuning voor kinderen met een chronische aandoening? Het Vlaams Patiëntenplatform probeert aan de hand van een bevraging zicht te krijgen op deze vraag. Hierbij doen zij een oproep aan alle ouders van kinderen met een chronische ziekte, u kan de bevraging tot 30 mei 2016 online invullen op volgende link: https://nl.surveymonkey.com/r/Mdecreet.

Hierbij de oproep van het Vlaams Patiëntenplatform:

Beste ledenvereniging,

Beste ouder,

Kinderen met een chronische ziekte hebben het niet altijd gemakkelijk om naar school te gaan. Ze zijn bijvoorbeeld vaak ziek waardoor ze lessen missen of ze hebben bepaalde ondersteuning nodig op school die niet altijd voorzien is. Ondanks bepaalde moeilijkheden is het toch belangrijk dat deze kinderen les kunnen volgen in het gewoon onderwijs en hierin ondersteund worden. Dit recht op ondersteuning in het gewoon onderwijs staat vermeld in het M-decreet dat sinds 1 september 2015 van toepassing is in alle Vlaamse scholen. Meer informatie over dit decreet kan je vinden via deze link:http://www.ond.vlaanderen.be/specifieke-onderwijsbehoeften/beleid/M-decreet/.

Het Vlaams Patiëntenplatform wil via een korte bevraging de ervaringen omtrent het M-decreet nagaan van ouders en hun kinderen met een chronische ziekte. Deze ervaringen nemen we mee in ons beleidswerk om ervoor te zorgen dat kinderen met een chronische ziekte toegang hebben tot onderwijs op maat.

De vragenlijst kan online ingevuld worden op https://nl.surveymonkey.com/r/Mdecreet en is volledig anoniem. Het invullen neemt ongeveer 10 minuten in beslag. De bevraging wordt op 30 mei 2016 afgesloten.

Graag zouden we jou willen vragen om deze vragenlijst verder binnen je vereniging te verspreiden, zodat zoveel mogelijk ouders van chronisch zieke kinderen (uit kleuter-, lager-, of secundair onderwijs) deze kunnen invullen. Omdat het moeilijk te achterhalen is welke chronische ziektes allemaal kunnen voorkomen bij kinderen en of er kinderen lid zijn van jouw vereniging, versturen we deze vragenlijst naar al onze leden. Als deze bevraging niet van toepassing is voor jouw vereniging, hoef je deze mail dus niet verder te verspreiden.

Bij vragen of opmerkingen kan je steeds met mij contact opnemen via onderstaand mailadres en telefoonnummer.

Alvast bedankt voor je medewerking!

Met vriendelijke groeten,

Eline Bruneel

Projectverantwoordelijke werkgelegenheid

Vlaams Patiëntenplatform vzw

Groenveldstraat 15, 3001 Heverlee

Tel.: 016 23 05 26

eline.bruneel@vlaamspatientenplatform.be 

www.vlaamspatientenplatform.be