Zelfondersteuning en Patiëntenparticipatie in Limburg

Begin 2016 ging het ZOPP van start in Limburg. ZOPP staat voor Zelfondersteuning en Patiëntenparticipatie. Het doel is om de (tot nu toe) Limburgse zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen te ondersteunen.

Het ZOPP organiseert ook een 4 tal keer per jaar een klankbordgroep om jouw ervaringen en adviezen te noteren in het belang van de patiënt.

In februari 2016 lanceerde de overheid een oproep voor pilootprojecten om de zorg voor personen met een chronische ziekte anders te organiseren. Daarom komen patiënten en patiëntverenigingen op regelmatige basis samen om te brainstormen over hoe alles beter kan of hoe de zorg kan geïntegreerd worden in het dagelijks leven.

Het doel van deze projecten is drievoudig:

  1. het streven naar een betere gezondheid van de bevolking
  2. het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt
  3. het realiseren van een betere zorg voor hetzelfde budget.

Het geeft me de kans om te reageren omdat ik in deze situatie ben terecht gekomen door de ziekte van mijn dochter. Zo kan ik ook het standpunt van de vereniging van Pulmonale Hypertensie verdedigen in deze materie. Ook als ouder kan ik mijn ervaringen kwijt. Denk maar aan het op tijd nemen van medicatie, de psychologische belasting en de administratieve molen.

Door deel te nemen aan de sessies  kan ik de noden en verwachtingen van de vereniging kenbaar maken. En geef ik feedback aan diegene die willen ondernemen om de zorg voor mensen met een chronische ziekte te verbeteren.

Wendy Vangertruyden, vrijwillig medewerker PH-vzw