Wijzigingen in terugbetaling voor Antibiotica, neusspray's en maagzuurremmers

Er is heel wat om te doen in de media rond de terugbetaling van antibiotica, neusspray’s en maagzuurremmers. Maar hoe zit dat nu? We maakten een samenvatting van de beschikbare informatie:

Antibiotica

Om het overgebruik van antibiotica tegen te gaan, heeft minister De Block beslist dat deze medicijnen niet langer onder klasse B vallen maar onder klasse C. Dit betekend dat het remgeld 50% zal bedragen ipv 25% (gewoon verzekerden) of 15% (preferentieel verzekerden). De terugbetaling is opgenomen in de maximumfactuur (MAF). Momenteel wordt nog bekeken of er een uitzondering kan toegekend worden voor chronisch zieken die omwille van hun ziekte op regelmatige basis antibiotica nodig hebben. Het is nog niet geweten vanaf wanneer deze maatregel van kracht gaat.

Neusspray’s

Uit verschillende studie’s van de Universiteiten van Gent en Luik bleek dat er een overconsumptie is van de vrij verkrijgbare en verslavende ‘onveilige’ neusspray’s. Daarom ontstond de intentie om de ‘veilige’, minder verslavende neusspray’s op basis van corticosteroïden ook vrij verkrijgbaar te maken. Alleen, hierdoor zouden ze niet langer terugbetaald worden. Omdat sommige patiënten deze neusspray’s chronisch moeten gebruiken is daarom een dubbelstatuut toegekend waarbij, indien op voorschrift uitgereikt, er toch een terugbetaling zal zijn. De terugbetaling is hierbij opgenomen in de maximumfactuur (MAF). De terugbetaling wordt wel teruggeschroefd van categorie B naar Cx, dit wil zeggen dat het remgeld 80% zal bedragen ipv 25% (gewoon verzekerden) of 15% (preferentieel verzekerden). De maatregel zal wellicht pas in 2018 van kracht worden.

We benadrukken dat voor patiënten met pulmonale hypertensie de goedkope, ‘onveilige’ neusspray’s die momenteel vrij verkrijgbaar zijn uit den boze zijn! Ook voor het gebruik van de ‘veilige’ neusspray’s raden we aan eerst je arts/specialist te raadplegen.

Maagzuurremmers

Ook de maagzuurremmers zijn voor velen onder ons niet onbekend. Omdat ook voor deze geneesmiddelen een overconsumptie bestaat, die enerzijds de schatkist veel geld aan terugbetaling kost alsook niet geheel onveilig zijn als ze gedurende langere periodes worden gebruikt, worden binnenkort nieuwe maatregelingen ivm terugbetaling van kracht. Hierbij zullen maagzuurremmers in de hoogste dosage (40 mg) voor een verpakking van meer dan 60 tabletten niet langer terugbetaald worden. Dit met uitzondering voor Zollinger-Elisson patiënten en voor maagzuurremmers met lanzoprazole. Maagzuurremmers in dosages onder 40mg zullen nog steeds terugbetaald worden. De maatregel geldt vanaf 1 april 2017.

Bronnen: