Oproep KCE: maturiteit van geïntegreerde zorg in België

Volgende vraag wordt verspreid op vraag van het KCE  (het Federaal Centrum voor de kennis van de gezondheidszorg) en is in opdracht van het Federaal Kabinet van Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke:

Heb je nood aan of word je ondersteund door verschillende types zorgverleners of sociale hulp?
Dan zijn we op zoek naar jouw mening over de huidige samenwerking tussen verschillende
zorgverleners, welzijnswerkers en zorgorganisaties (geïntegreerde zorg).
In opdracht van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) ontwikkelde
Hict/Profacts, samen met de koepelorganisaties van patiëntenverenigingen (Vlaams
Patiëntenplatform, la Ligue des Usagers des Services de Santé en Patienten Rat und Treff) een korte
online vragenlijst. Het doel van deze bevraging is om een evaluatie te maken van de huidige stand
van geïntegreerde zorg in België. Jij krijgt zo de kans om door het geven van je mening, het beleid
mee vorm te geven.

Je kan deze vragenlijst zelf invullen of samen met je mantelzorger/vertrouwenspersoon/…We
zoeken naar je persoonlijke ervaring, er zijn geen goede of foute antwoorden. De vragenlijst invullen
duurt maximaal 10 minuten en deelnemen kan tot en met 31 januari 2022. Uw deelname is
vrijwillig; en u hoeft zich niet verplicht te voelen om de vragenlijst of alle vragen in te vullen.
Klik op de link of kopieer de link naar je laptop, tablet of smartphone: https://surveys.profacts-research.com/WebProd/Interview/ANCDIILIDFJDIRYHLVGICJXTPLFASSLF

Alvast hartelijk bedankt om deze bevraging in te vullen! Help je mee om deze bevraging te
verspreiden? Stuur de link zeker door naar andere mensen voor wie deze bevraging nuttig kan zijn.
Meer weten? Surf naar de KCE website of contacteer nadia.benahmed@kce.fgov.be
We respecteren de privacy van de deelnemers aan de enquête en verwerken de gegevens daarom
anoniem. Wil je meer weten over het privacy beleid van het KCE? Neem dan een kijkje op algemeen
beleid inzake gegevensverwerking.

FacebooktwitterpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterpinterestlinkedintumblrmail