Giften

Vrije giften mogen op onderstaande rekening worden gestort, vanaf een gift van 40€ bezorgen wij u een fiscaal attest.

Belgische Patiëntenvereniging voor Pulmonale Hypertensie vzw (P.H. België vzw)

IBAN: BE04-0682-3239-3031

BIC/Swift code: GKCCBEBB

Kruisbeeldstraat 28

9220 Hamme

Voor het uitreiken van FISCALE ATTESTEN dienen wij over volgende gegevens te beschikken:

  • de volledige identiteit en het volledige adres van de schenker (voor rechtspersonen en vennootschappen eveneens het ondernemingsnummer). Voor het uitreiken van de attesten gelden de gegevens van de overschrijving.
  • de vermelding gift en uw naam op de overschrijving

Fiscale attesten worden uitgereikt voor een ‘vrije gift’, dit betekent:

  • dat er geen tegenprestatie mag gegeven worden, niet voor het gehele bedrag, noch voor een deel ervan. Wanneer je dus bv je lidgeld stort en een gift wil doen, dan dien je beide bedragen afzonderlijk te storten.
  • het bedrag is niet het resultaat van een collectieve geldinzameling.
  • het bedrag van 40€ geldt op jaarbasis en kan dus de totaalsom zijn voor verschillende kleinere stortingen.

Meer info over het uitreiken van fiscale attesten kan u vinden op de site van de federale overheid financiën.