Giften

Vrije giften mogen op onderstaande rekening worden gestort, vanaf een gift van 40€ bezorgen wij u een fiscaal attest.

Pulmonale Hypertensie vzw

IBAN: BE04-0682-3239-3031

BIC/Swift code: GKCCBEBB

Kouter 6

8211 Aartrijke

Voor het uitreiken van FISCALE ATTESTEN dienen wij over volgende gegevens te beschikken:

  • de volledige identiteit en het volledige adres van de schenker (voor rechtspersonen en vennootschappen eveneens het ondernemingsnummer). Voor het uitreiken van de attesten gelden de gegevens van de overschrijving.
  • de vermelding gift en uw naam op de overschrijving

Fiscale attesten worden uitgereikt voor een ‘vrije gift’, dit betekent:

  • dat er geen tegenprestatie mag gegeven worden, niet voor het gehele bedrag, noch voor een deel ervan.
  • het bedrag is niet het resultaat van een collectieve geldinzameling.
  • het bedrag van 40€ geldt op jaarbasis en kan dus de totaalsom zijn voor verschillende kleinere stortingen.

Meer info over het uitreiken van fiscale attesten kan u vinden op de site van de federale overheid financiën.