Chronische ziekte en verzekeringen

verzekeringen

PERSBERICHT 14 november 2011, 

Een betere toegang tot de schuldsaldoverzekering voor chronisch zieken – Assuralia in ongelijk gesteld door Grondwettelijk Hof. 

Het Grondwettelijk Hof verwerpt de vraag van Assuralia om de wet, die de toegang tot de schuldsaldoverzekering voor chronisch zieken verbetert, te vernietigen. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw is verheugd over deze uitspraak. Personen met een chronische ziekte ondervinden problemen wanneer zij een schuldsaldoverzekering willen afsluiten. Zij worden onder andere geconfronteerd met weigeringen of bijpremies. Omdat verzekeringsmaatschappijen hun beslissing tot weigering of bijpremie niet of gebrekkig motiveren, blijven personen met een chronisch ziekte bovendien met vele vragen zitten. In januari 2010 kwam er een wet tot stand, die de toegang tot de schuldsaldoverzekering voor personen met een chronische ziekte moet verbeteren (Wet van 21 januari 2010 tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst wat de schuldsaldoverzekeringen voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico betreft). Assuralia, de koepel van verzekeringsondernemingen, was echter tegen deze wet en besloot om de wet aan te vechten bij het Grondwettelijk Hof.
Het Grondwettelijk Hof verwierp op 10 november 2011 het beroep van Assuralia (GwH 10 november 2011, nr. 166/2011). De wet van 21 januari 2010 kan dus integraal behouden blijven. Deze uitspraak van het Grondwettelijk Hof betekent dan ook een opsteker voor alle chronisch zieken die met verzekeringsproblemen in aanraking komen.

Verzekeringen. Een financiële beveiliging voor iedereen?

Verzekeringen spelen een steeds belangrijkere rol in het dagelijkse leven. Elke persoon of gezin heeft immers behoefte aan een behoorlijke, aangepaste en betaalbare financiële beveiliging. Aangezien de kosten bij brand, ziekte, ongeval, materiële schade, … hoog kunnen oplopen, is het belangrijk dat men zich hiertegen kan indekken via een degelijke verzekering.
Gezonde en kapitaalkrachtige mensen kunnen gemakkelijk verzekeringen afsluiten. Personen met een chronische ziekte of handicap en hun gezin, worden door verzekeraars echter als een ‘hoger’ risico beschouwd. Hierdoor kunnen zij vaak geen goede verzekeringsovereenkomst bekomen of betalen.
Enkele voorbeelden van problemen die personen met een chronische ziekte of handicap ondervinden, zijn geweigerd worden door een verzekeraar, hoge bijpremies moeten betalen, allerlei uitsluitingen in het verzekeringscontract,… Bovendien communiceren de aanbieders van verzekeringen dikwijls gebrekkig of onvolledig. Hierdoor blijven deze personen met een chronische ziekte of handicap achter met vele vragen en klachten.

Meer info over dit onderwerp kan u vinden op de website van het Vlaams Patiëntenplatform.