European Disability Card

EU Disability Card

De European Disability Card of Europese gehandicaptenkaart is een initiatief van de Europese Unie om de toegankelijkheid van personen met een handicap en hun inclusie in de maatschappij te bevorderen. Hiermee wil men ook een standaard creëren die over de landsgrenzen (h)erkenbaar is en een gelijke toegang tot bepaalde voordelen op het vlak van cultuur, vrije tijd, sport en vervoer verkrijgen.

Met deze kaart kan je tal van voordelen genieten bij de deelnemende landen: België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Slovenië en Roemenië. Deze 8 landen vormen het proefproject, het is de bedoeling dat de kaart verdere toepassing zal vinden in de gehele Europese Unie. Het handige aan de kaart is dat je ze, in tegenstelling tot je parkeerkaart, mee kan nemen in je portefeuille om zo je erkenning als persoon met een handicap te bewijzen, bv aan het loket van een museum.

Wis je bv dat je als persoon met een handicap in veel musea kortingen of zelf gratis toegang kan krijgen voor jezelf en je begeleider?

Iedereen die een dossier heeft bij het FOD of VAPH heeft recht op deze kaart en kan deze aanvragen.

Een overzicht van de deelnemende partners in België kan je hier terugvinden.

Afbeelding: https://eudisabilitycard.be/nl/de-kaart