Het elektronisch patiëntendossier

online patientendossier

De vereniging werd door het Vlaams Patiënten Platform uitgenodigd voor een opleiding over het elektronisch patiëntendossier. De groep bestond uit vrijwilligers van verschillende patiënten verenigingen. Er werd gesproken over een eigen zorgteam, zijn aanwezig in dit team: de huisarts, de verpleegkundige, ziekenhuizen.

Is dit belangrijk?

Ja, want als we mondeling alles vertellen vergeten we een aantal dingen. Het zijn steeds dezelfde vragen en het kost ook wel tijd.

Waarom gegevens delen?

Dit is om onze zorgkwaliteit te verbeteren en ook voor een vlottere werking.

Wat is de inhoud ervan?
 • Elektronisch voorschrift
 • Sum-ehr
 • Medicatieschema
 • Vaccinatie/bevolkingsonderzoek
 • Hospitalisatie
 • Verzekering
 • Attesten

Er moet steeds een therapeutische relatie zijn. Je eigen zorgteam kan je gegevens zien. Dit gebeurt elektronisch via je e-ID, neemt ze steeds mee. Dit contract loopt 15 maanden en je moet je geïnformeerde toestemming geven maar dit slechts eenmalig.

Het elektronisch voorschrift:

Het papieren voorschrift verdwijnt en wordt vervangen door recipe. Kan bij elke apotheker afgehaald worden en wordt opgevolgd. Gedaan met moeilijk leesbare voorschriften.

Vitalink

Is de Sum-ehr, dat is de samenvatting van je medisch dossier (GMD: globaal medisch dossier) en wordt door je huisarts beheerst.

Bevat belangrijke gegevens:

 • naam/geboortedatum
 • contactpersonen
 • risicofactoren
 • medische voorgeschiedenis
 • problemen
 • relevante voorgeschreven medicatie
 • vaccinatie geschiedenis
 • bevolkingsonderzoek
COZO
 • elektronisch
 • e-ID
 • deel voor arts en deel patiënt
Patiënt health viewer
 • zelf al je gegeven bekijken
 • keuze pat-zorgverlener
 • medicatieschema
 • bevolkingsonderzoek
 • vaccinatiestatus
 • Sum ehr raadpleging
 • Hospitalisatiegegevens
 • Administratieve gegevens o.a. verzekering/maximumfactuur/attesten/e-attesten
Website

www.eenlijn.be

www.cozo.be

www.personalhealthvieuwer.be

www.patienthealthvieuwer.be

www.vitalink.be