Het globaal medische dossier

Huisarts
Wat is een GMD of Globaal Medisch Dossier?

Het GMD bevat al uw medische gegevens (operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen,…). Het maaakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen artsen mogelijk.

Wat zijn de voordelen?

Als u een GMD aanvraagt bij uw huisarts, krijgt u tot 30% meer terugbetaald voor een raadpleging van uw huisarts, in zijn kabinet of voor een huisbezoek. Het terugbetalingstarier voor wie een GMD heeft, hangt af van de categorie waartoe deze persoon hoort:

  • jonger dan 10 jaar
  • tussen 10 jaar en 75 jaar
  • ouder dan 75 jaar, chronisch zieke
  • palliatief patiënt
Wat kost een GMD?

Het GMD is gratis. U betaalt een bepaald bedrag aan uw huisarts, maar uw ziekenfonds betaalt dat bedrag terug. Bij de meeste huisartsen gaat het momenteel met de SIS-kaart en hoeft u niets meer te betalen.

Hoe een GMD aanvragen?

Tijdens uw volgende raadpleging in het kabinet van uw huisarts of tijdens een huisbezoek, vraagt u om een GMD te openen. Als u de ouder bent van een kind of familie van een palliatieve patiënt, kunt u de opening van een GMD in zijn plaats aanvragen.

Wat als u van arts verandert?

Als de geneesheer die u raadpleegt niet de geneesheer is die uw GMD beheert, dan hebt u in principe geen recht op de vermindering van remgeld, tenzij de andere geneesheer in een groepspraktijk werkt. Een groepspraktijk is een feitelijke vereniging tussen verschillende artsen die een gemeenschappelijke activiteit uitoefenen.
Raadpleegt u een andere arts dan degene die uw GMD beheert (huisarts of specialist) buiten een georganiseerde groepspraktijk? Vraag dan om de nuttige informatie door te sturen naar uw huisarts om uw dossier te vervolledigen.
Verandert u van huisarts? Vraag dan de gratis overdracht van uw GMD naar uw nieuwe huisarts aan.

Hoe lang blijft een GMD geldig?

Het GMD blijft geldig tot het einde van het tweede kalenderjaar dat volgt op het jaar van de opening. Uw huisarts zorgt erna weer voor een verlenging.

bron: hulpkas voor Ziekte- en invaliditeit