NYHA-Classificatie

Aangezien PAH verbonden is aan hartfalen wordt de ernst van PAH aangegeven door middel van de New York Heart Association (NYHA)-classificatie of een directe afgeleide daarvan. In de klassen I, II, III en IV wordt de ernst in oplopende volgorde aangegeven.

Klasse I Patiënten met pulmonale hypertensie, maar zonder beperking van fysieke activiteit. Normale lichamelijke inspanning leidt niet tot overmatige kortademigheid of vermoeidheid, pijn op de borst of bijna flauwvallen.
Klasse II Patiënten met pulmonale hypertensie met dientengevolge een licht beperking van fysieke activiteit. In rust zijn er geen klachten. Normale lichamelijke activiteit geeft overmatige kortademigheid, vermoeidheid, pijn op de borst of bijna flauwvallen.
Klasse III Patiënten met pulmonale hypertensie met dientengevolge een uitgesproken beperking van fysieke activiteit. In rust zijn er geen klachten. Bij geringe lichamelijke activiteit ontstaat overmatige kortademigheid, vermoeidheid, pijn op de borst of bijna flauwvallen.
Klasse IV Patiënten met pulmonale hypertensie die niet in staat zijn fysieke inspanning te leveren zonder klachten of verergering van symptomen. Bij deze patiënten zijn tekenen van rechter hartfalen aanwezig. Dyspneu (kortademigheid) en of vermoeidheid kunnen in rust aanwezig zijn. De klachten nemen toe bij elke vorm van fysieke inspanning.

[Bron: CFH rapport 02/14, Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie 2003/2]