Symtomen

Patiënten die lijden aan PH hebben in mindere of meerdere mate de volgende klachten:

 • kortademigheid
 • duizeligheid, soms flauwvallen
 • hartkloppingen
 • vermoeidheid
 • dikke voeten door vochtopstapeling (oedeem)
 • hoest
 • heesheid
 • vergrote lever en opgezette buik
 • opgezwollen aders in de nekstreek
 • koude en blauwe handen

Naargelang de ernst van de symptomen kan men vier stadia van PH onderscheiden:

 • stadium I: geen beperking van de fysieke activiteit
 • stadium II: lichte beperking van de fysieke activiteit: bij gewone dagelijkse inspanningen ondervindt men geen hinder, maar zwaardere inspanningen (zoals de trap nemen) leiden tot kortademigheid en vermoeidheid
 • stadium III: belangrijke beperking van de fysieke activiteit, zelfs bij lichtere inspanningen (zoals stappen op vlakke grond)
 • stadium IV: uitgesproken beperking van de fysieke activiteit, zelfs bij lichte inspanningen (zoals aankleden of spreken). Uiteindelijk kan het onmogelijk worden om deze taken zelfstandig uit te voeren.

Al deze symptomen ontstaan omdat de bloedvaten in de longen geleidelijk aan vernauwen waardoor de druk toeneemt. In een normale longslagader is de gemiddelde druk 14 mmHg. Bij een patiënt met PH ligt deze druk hoger dan 25 mmHg. De rechterhartkamer heeft meer en meer moeite om het bloed door de vernauwde vaten naar de longen te pompen. Het hart zet zich uit en kan minder en minder bloed door de longen pompen. Langzaamaan treden er tekens op van rechterhartproblemen. Het rechterhart drukt op de linkerhartkamer, die ook minder kan opvullen en minder bloed zal pompen. Indien geen behandeling wordt opgestart leidt dit meestal tot hartfalen en overlijden binnen de 3 jaar.